prijzen

Tarieven

Alle tandheelkundige en mondhygiëne tarieven worden in Nederland vast gesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Veel cosmetische behandelingen vallen daar echter buiten. De NZA bepaalt vaak 1x per jaar of de tarieven nog voldoen en als er wijzigingen voor doen, dan worden deze vaak per 1 januari van het nieuwe jaar ingevoerd.

Hieronder vind je een overzicht van de Samenvatting Tariefbeschikking Mondhygiënisten 2020. Hier zijn de meest gebruikte tarieven bij Rietman Mondhygiëne in 2020 te vinden.

Betaling

U krijgt na de behandeling gelijk de factuur mee naar huis. Het verschuldigde bedrag kunt u dan binnen 21 dagen, na dagtekening, overmaken naar Rietman Mondhygiëne.

Vergoedingen

De factuur die u na uw behandeling bij Rietman Mondhygiëne mee krijgt naar huis. Kunt u indienen bij uw Ziektekostenverzekeraar, mits u een Aanvullende Tandheelkundige Verzekering heeft. Daarna zal u aan de hand van uw dekkingsgraad van uw Aanvullende Tandheelkundige Verzekering, een deel of alles van de behandeling vergoed krijgen. Wilt u meer weten over uw vergoedingen, van tandheelkundige behandelingen, van de Ziektekostenverzekeraar kijk dan als eerst op de website van de verzekeraar. Eventueel kunt u ook bellen met de verzekeraar.

Wil u meer informatie over de mogelijke kosten van een behandeling bij Rietman Mondhygiëne, neem dan contact op via het mailadres info@rietmanmondhygiene.nl. Bij behandelingen van €250,- of meer, wordt u vooraf altijd op de hoogte gesteld van de beoogde kosten.

Diagnostisch onderzoek

Periodieke controle
22.16
Code - C11
Probleemgericht consult
22.16
Code - C13

Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

Schriftelijke medische anamnese
22.16
Code - C22
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
104.95
Code - C28
Studiemodellen t.b.v. behandelplan*
29.15
Code - 29

Toeslagen en diversen

Mondzorg aan huis
17.49
Code - C80

Maken en/of beoordelen foto’s

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto
16.33
Code - X10
Beoordelen kleine röntgenfoto
12.24
Code - X11
Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto
69.97
Code - X21
Beoordelen kaakoverzichtsfoto
25.66
Code - X23
Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)
13.07
Code - M01
Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)
13.07
Code - M02
Gebitsreiniging (per 5 minuten)
13.07
Code - M03
Beslijpen en/of fluorideren melkelement
26.24
Code - M05
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (prev.) toedienen medicament per element
5.83
Code - M30
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek * / **
17.49
Code - M32
Fluoridebehandeling en (prev.) toedienen medicament bij meer dan 5 elementen, per kaak
14.58
Code - M40
Mondbeschermer *
26.24
Code - M61

Verdoving

Geleidings- en/of infiltratie verdoving
14.58
Code - A10
Oppervlakte verdoving
7.58
Code - A15

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
154.51
Code - T11
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
169.09
Code - T12
Grondig reinigen wortel per element, complex
31.49
Code - T21
Grondig reinigen wortel per element, standaard
23.32
Code - T22
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
90.38
Code - T31
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling
104.95
Code - T32
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
46.65
Code - T33
Beperkt consult parodontale nazorg
61.22
Code - T41
Consult parodontale nazorg
88.63
Code - T42
Uitgebreid consult parodontale nazorg
117.78
Code - T43
Complex consult parodontale nazorg
156.85
Code - T44
Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
154.51
Code - T60
Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
169.09
Code - T61

Diversen

Pocketregistratie (alleen te gebruiken bij paro chirurgie)
34.98
Code - T91
Parodontiumregistratie (alleen te gebruiken bij parochirurgie)
69.97
Code - T92
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling *
40.82
Code - T93
Behandeling tandvleesabces
78.71
Code - T94
Toepassing lokaal medicament *
62.97
Code - T57
(Draad)Spalk,per verbinding*
23.32
Code - T95
Uitgebreide voedingsanalyse
58.31
Code - T96

* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden
bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie bijlage 2 bij de tariefbeschikking). Uitzondering hierop is prestatie J33 voor de kosten van het implantaat waarvoor een maximumtarief geldt.

NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst.

Voor de volledige tariefbeschikking met nummer TB/REG-18609-01 verwijzen wij naar de website van de NZa www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl